แจ้งโอนเงิน

ลูกค้าสามารถแจ้งโอนเงินได้ทั้งหมด 3 วิธี (เลือกช่องทางใดช่องทางหนึ่ง)


1.แจ้งโอนเงิน ผ่าน Twitter: 

2.แจ้งโอนเงิน ผ่านแชทออนไลน์ หน้าเว็บไซต์

3.แจ้งโอนเงิน ผ่านไลน์ สแกน QR Code ด้านล่าง